Agrobosbouw NL

agrobosbouw: een agro-ecologisch systeem met toekomst!

Onze diensten en producten

Wilt u concreet aan de slag gaan met een agroforestry/agrobosbouw-project, groot of klein, op uw (landbouw)grond, dan staat er direct een specifiek op ieder project toegesneden team van deskundigen (maatwerk) op het gebied van bijvoorbeeld wet- en regelgeving, communicatie, participatie, permacultuur, landschapsinrichting, bodem en water met een jarenlange praktische ervaring klaar om met u concreet aan de slag te gaan. Om te beginnen met een kennismakingsgesprek op locatie (daar zijn natuurlijk geen kosten aan verbonden), met als eerste resultaat een voorstel voor een plan van aanpak dat is gericht op de uiteindelijke oplevering van een inrichtingsplan in combinatie met een daarbij horend businessplan. Wilt u die plannen vervolgens helemaal zelf realiseren of wilt u juist alles vanaf het allereerste begin helemaal uit handen geven? Voor beide - en voor alles dat tussen dat alles of niets inzit - kunt u bij ons terecht > info@agrobosbouw.nl.

Maar ook voor algemene informatie of vragen over agroforestry/agrobosbouw kan iedereen natuurlijk altijd bij ons terecht > info@agrobosbouw.nl. Zelf brengen we allerlei informatie (wetenschappelijke ontwikkelingen, beleid, subsidie-ontwikkelingen, wet- en regelgeving) pro-actief en actief onder de aandacht van alle voor deze agro-ecologische vorm van landbouw relevante partijen, uiteenlopend van overheden tot particulieren. Een deel van die informatie vindt u onder 'publicaties' op deze website.  

Verder begeleiden we (semi-)overheden (uiteenlopend van gemeentes, regio's en provincies tot waterleidingbedrijven en waterschappen) bij de toepassing van agroforestry/agrobosbouw bij van beleidsvorming tot toekomstgerichte planontwikkeling en planuitvoering. Maar ook projectontwikkelaars en gebiedsontwikkelaars met ideeën over landschapsinclusiviteit, over eetbare coöperatieve nieuwbouwwijken of over alternatieve groenstructuren ten behoeve van klimaat, waterberging e.d. kunnen bij ons terecht. En denk als het om overgangszones gaat tussen stad en platteland of tussen (intensieve) landbouw en natuur ook eens aan ons concept Landerijgoed!

Voedselbossen worden in ons land nog wel eens gezien als de meest natuurlijke vorm van agroforestry/agrobosbouw, hoewel ze niet binnen de definitie van agroforestry/agrobosbouw vallen (de combinatie met éénjarige gewassen en/of vee wordt bij voedselbossen immers nadrukkelijk uitgesloten). Voedselbossen in de strikte zin van de betekenis kunnen zeker een educatieve/recreatieve functie hebben, een economische echter niet. Omdat we ons volledig willen richten op landbouw en wel op een agro-ecologische vorm van landbouw als agroforestry/agrobosbouw, vallen voedselbossen op zich buiten ons werkgebied.